Chính Sách Đổi Trả

Trường hợp bảo hành/trả lại mọi dịch vụ mua từ Đồ ăn vặt FYD đều sẽ được bảo hành và hỗ trợ, thời gian bảo hành sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại dịch vụ sử dụng. Đối với sản phẩm/dịch vụ có yêu cầu bảo hành/hỗ trợ, khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp […]